maandag 29 april 2013

Project Family Justice Center (FJC), Stand van zaken en achtergrondinformatie

Bijdrage van Andrea Ossenblok van Kompaan den de Bocht


Actuele stand van zaken
Kompaan en de Bocht en de Mutsaers stichting doen mee in een Europees project waarbij in zes Europese steden wordt experimenteerd met Family Justice Centers. De huidige stand van zaken is dat er een projectplan is beschreven dat nu in de gemeente voorgelegd wordt. Men is nu bezig met de samenstelling van een national board, een european board, stuurgroep en een projectgroep.
Ilona Brekelmans en  Gerrianne Rozema van Kompaan en de Bocht en het steunpunt huiselijk geweld en  Mathieu Goedhart van de Mutsaers stichting  zijn naar de  kick off geweest  in Amsterdam en hebben een assesment in Milaan gehad en in juni gaan ze naar  Warshau.
Ilona Brekelmans zal van haar bezoeken een blog gaan bijhouden

Achtergrond informatie Family Justice centrum
In de afgelopen 10 jaar heeft de aanpak huiselijk geweld in de Verenigde Staten een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Dit heeft geleid tot een belangrijk initiatief, het Family Justice Center (FJC). In San Diego, de bakermat van het FJC, werden de krachten gebundeld om gezamenlijk op een meer efficiënte en betere wijze steun te kunnen geven aan slachtoffers van huiselijk geweld. Het "one stop shop" model, kenmerkend voor het FJC, heeft zo alle instanties onder één dak gebracht.
Aangezien ook het Steun punt Huiselijk geweld in Tilburg vanuit één centraal punt, het Zorg en Veiligheidshuis Tilburg (ZVH) werkt, zijn we zeer verheugd dat we de succesformule van het inmiddels wereldwijd flink verspreide FJC model nader mogen bestuderen en implementeren. Het SHG Midden-Brabant mag namelijk deelnemen aan een Europees samenwerkingsproject, waaraan 5 landen  en 6 gemeenten deelnemen: Polen (Warschau), Duitsland (Berlijn) Italië (Milaan) België (Antwerpen) Nederland (Venlo en Tilburg).

Alhoewel de context verschilt, levert de vergelijking met het FJC een aantal interessante ideeën op. De "one stop shop" gedachte gaat qua praktische samenwerking verder dan de samenwerking in Midden-Brabant. In de Verenigde Staten zijn zowel de politie, advocaten als hulpverleners en vrijwilligers zijn direct beschikbaar op het FJC. Er is een sterk commitment wat zich ook vertaalt in een lange termijn financiële basis. Tegelijkertijd zijn er ook verschillen. Daar waar het FJC zich vooral richt op steun aan slachtoffers, kiest het SHG voor een systeem benadering waarbij slachtoffer en pleger worden bereikt.
 Het FJC laat zien dat een integrale vorm van samenwerken voordelen oplevert voor deelnemende organisaties en slachtoffers. Dit sluit goed aan bij andere ontwikkelingen, zoals de visie van de gemeente gericht op multi-problem gezinnen met als doel "een gezin, één plan". In combinatie met de succesfactoren van het SHG en ZVH liggen er dus kansen!
 Het is interessant om te onderzoeken welke samenwerkingsvorm het beste past bij de huidige situatie in Midden Brabant en te implementeren. Het ontwikkelingsproces kan een samenwerkingsmodel opleveren dat helderheid verschaft over verantwoordelijkheden en de besluitvorming, opdat gezamenlijke doelstellingen worden behaald, financieel voordeel bereikt wordt én de cliënten direct profiteren van een toegankelijke, integrale en efficiënte aanpak, zodat zodat het geweld en misbruik zo effectief mogelijk kan worden bestreden.
 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten