donderdag 28 februari 2013

CSW in New York

Aleid van den Brink, bestuurslid van de Federatie Opvang
en voorzitter van de verenigingscommissie Vrouwenopvang.
A.s. zaterdagmiddag vertrek ik naar New York, waar jaarlijks de Commission on the Status of Women van de VN plaatsvindt. Dit jaar met als hoofdthema ‘bestrijden en voorkómen van geweld tegen vrouwen’. Naast de formele vergadering waarin men tot gedeelde conclusies poogt te komen, zijn er side–events, door verschillende landen aangeboden, én ook parallel events van heel veel ngo’s. Een bomvol programma waaruit het nog moeilijk kiezen wordt. De hele CSW duurt twee weken, daarvan ben ik ruim een week aanwezig.

Alle internationale organisaties die zich wereldwijd bezig houden met de bestrijding van geweld tegen vrouwen en meisjes, reizen af naar New York. De periode van deze vergadering wordt er dan ook volop uitgewisseld en gelobbyed.De NVR (Nederlandse Vrouwen Raad) heeft mij gevraagd namens hen samen met Josette Dijkhuizen (de Nederlandse Vrouwenvertegenwoordiger naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) in 2013)  naar de CSW te gaan. Namens de NVR ben ik lid van het Observatorium Huiselijk geweld bij de EWL (European Women’s Lobby). De European Women’s Lobby is de grootste koepel van vrouwenorganisaties in de EU. Zij lobbyen voor vrouwenrechten en gelijke rechten voor vrouwen. In totaal vertegenwoordigt de EWL in Brussel meer dan 2000 vrouwenorganisaties uit de 27 EU landen. Onder auspiciën van de EWL worden rapporten, statements, en position papers geschreven. De lobby organiseert ook events en roept op tot actie: zoals de huidige handtekeningenactie om te komen tot een Europees jaar voor geweld tegen vrouwen.

Bijwonen van de CSW past ook bij FO internationaal: een aantal leden van het Europese Wave netwerk zijn aanwezig en verzorgen een presentatie over de moeilijke positie van migranten. Het interim bestuur van de wereldconferentie is eveneens met een aantal leden in New York en zal overleg organiseren.

Voor Nederland hebben veel vrouwenorganisaties  hun input in de afgelopen maanden verzameld en aangeboden aan de regeringsdelegatie. Dit jaar bestaat de delegatie uit een aantal ambtelijke vertegenwoordigers van verschillende ministeries met Jantina Walraven als ambtelijk delegatieleider  en – de eerste dagen – minister Bussemaker.

De coördinatie van de voorbereiding is gebeurd door de NVR, Wo=men en Atria (de nieuwe naam van de gefuseerde organisatie Aletta-equality). Directeur Renée Römkens van Atria als oud-hoogleraar en expert op het gebied van geweld tegen vrouwen, uitgenodigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om deel te nemen als lid van de regeringsdelegatie.

Voor wie het wil volgen hier de drie hoofdpunten van de input:
- Legislation, policies and programmes should be aimed equally at elimination and prevention of violence against women and girls.
- The human rights of women include their right to have control over and decide freely and responsibly on matters related to their sexuality and reproduction, free of coercion, discrimination and violence, as expressed in human rights documents.
- A multisectoral and intersectional approach is required to effectively eliminate and prevent all forms of violence against women and girls.Wil je meer lezen:
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/57sess.htm
http://www.womenlobby.org/?lang=en
http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/vrouwenvertegenwoordiger/


dinsdag 26 februari 2013

Wave nieuwsbrief januari 2013


In de Wave nieuwsbrief van januari vind u o.a. de volgende onderwerpen:

INTERNATIONAL NEWS, RESEARCH & DOCUMENTS
 •   Council of the European Union: Conclusions on Combating Violence Against Women
 •   Portugal & Albania ratify the Istanbul Convention
 •   The UN Post-2015 Development Agenda – A Critical Analysis
 •   Ending Violence Against Women: An Oxfam guide
 •   UNESCO: Gender-Sensitive Indicators for Media
 •   Learning Resource Kit for Gender-Ethical Journalism
 •   Addressing Inter-linkages between Gender-based Violence & Trafficking
   Spain: Social Support and Attention for Immigrant Women in Madrid
 •  Victories over Violence: Ensuring Safety for Women and Girls - A practitioner's manual
 •  Moving in the Shadows - Violence in the Lives of Minority Women and Children 

 EVENTS, PROJECTS & ACTIVITIES:
 • Conference EMPoWER ‘Ending gender violence’, Italy / Padua 21-23 of February 2013
 • 16 Days of Activism against Gender Violence – Campaign Highlights
 • One Billion Rising Campaign

donderdag 21 februari 2013

Wereldwijde actiedag One Billion Rising groot succes


Een grote menigte demonstranten dansten donderdag 14 februari in Amsterdam op de klanken van Break the Chain, de titelsong van One Billion Rising. Een protestdans die door meer dan 200 landen op Valentijnsdag is opgepakt om geweld tegen vrouwen en meisjes onder de aandacht te brengen (zie ook www.onebillionrising.org.) Eve Ensler, de Amerikaanse initiatiefneemster van One Billion Rising wilde met deze dag een statement maken. De cijfers liegen er namelijk niet om. Wereldwijd worden 1 op de 3 vrouwen verkracht of geslagen. Dat zijn 1 miljard vrouwen. Als al die vrouwen nou eens tegelijk lawaai zouden maken, zou er dan eindelijk iets veranderen?

Blijf Groep heeft, na een inspirerend bezoek aan de USA maart vorig jaar, het initiatief genomen om in Nederland aan deze actiedag mee te doen. Onze missie is immers het stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Geweld tegen vrouwen is ook in Nederland nog steeds aan de orde van de dag.
Jaarlijks worden 200.000 vrouwen slachtoffer van ernstige vormen van seksueel en huiselijk geweld. Dat zijn er 550 iedere dag weer. 1 op de 15 Nederlanders heeft een vorm huiselijk geweld meegemaakt. 1 op de 8 vrouwen is ooit aangerand en/of verkracht (bron of doorklik naar: factsheet huiselijk geweld en factsheet seksueel geweld van Movisie). 


Op www.onebillionrisingamsterdam.nl zie je waarom Sylvana Simons, Adelheid Roosen, Eddy Terstall en Kathelijne Buitenweg deze wereldwijde actiedag steunden. Geweld tegen vrouwen moet stoppen. Wereldwijd, maar zeker ook in Nederland.

De foto's zijn gemaakt door Maarten Jüngen

Lees ook het verslag van de wereldwijde actie.

maandag 18 februari 2013

Verdrag van Raad van Europa in het Nederlands


Het verdrag van de Raad van Europa voor preventie en aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld is nu ook beschikbaar in het Nederlands.
Zie: http://www.opvang.nl/files/vertaling_RvE_210_definitief.pdf

In de internationale context is dit een belangrijk verdrag waarmee landen zich kunnen verplichten aan een heel scala van maatregelen in preventie en aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Het verdrag gaat in werking wanneer 10 landen (waarvan minimaal 8 van de Raad van Europa) het verdrag hebben geratificeerd. Tot nu toe hebben 3 landen het verdrag geratificeerd: Turkije, Albanië en Portugal. Nederland heeft, net als 23 andere landen, het verdrag wel ondertekend maar nog niet geratificeerd. Zie voor meer informatie over het verdrag ook de website van de Raad van Europa hierover:
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/default_en.asp

maandag 11 februari 2013

Expertmeeting Istanbul, presentatie politie

Bij de expertmeeting in Istanbul waren uiteraard ook mensen van de politie. De betrokkenheid van de politie is essentieel in de aanpak van geweld tegen vrouwen / huiselijk geweld.
Vanuit Nederland was Mariette Christophe aanwezig, de landelijk programmaleider in de aanpak van huiselijk geweld. Zij heeft een presentatie gegeven over het huisverbod en hoe dat in Nederland wordt uitgevoerd. Ze begon haar presentatie met een aangrijpende geluidsopname van een melding bij 112 van geweld waarbij een vrouw en kinderen in paniek zijn en duidelijk in een zeer bedreigende situatie verkeren. Het maakte voor iedereen direct de noodzaak van de aanpak van het geweld pijnlijk duidelijk.

Bij de Turkse delegatie zat een man van de politie en een vrouw van de gendarmerie. De politie opereert in de steden en de gendarmerie in de afgelegen gebieden.
Zowel bij de gendarmerie als bij de politie zijn er projecten en programma's om de aanpak van geweld te verbeteren. Onderdeel daarvan zijn trainingen en de invoering van standaard formulieren en standaard instrumenten voor risk assessment. Zie de presentatie: http://www.opvang.nl/files/PP_Presentatie_van_de_politie_in_Turkije.pdf

Expertmeeting Istanbul, elektronische hulpmiddelen


Tijdens de expertmeeting in Istanbul is ook gesproken over elektronische hulpmiddelen bij de aanpak van huiselijk geweld en de bescherming van (potentiële) slachtoffers voor (herhaling van) geweld. In Turkije zijn pilots gestart in het werken met zogenaamde panic-buttons en met elektronische armbanden. De panic-buttons kunnen door slachtoffers worden ingedrukt op het moment dat er dreiging is van geweld. De politie komt dan direct ter plaatse. Het is systeem is vergelijkbaar met het AWARE systeem waar we in Nederland mee werken.


De elektronische armband kan gebruikt worden om te zorgen dat een pleger van huiselijk geweld zich houdt aan het huisverbod of straatverbod dat is opgelegd. In Nederland wordt de elektronische enkelband wel gebruikt voor het effectueren van bepaalde strafmaatregelen maar wordt nog niet ingezet voor het effectueren van een huisverbod of een straatverbod.

Expertmeeting Istanbul, verslag van Renée Romkens


Renée Romkens, directeur van Astria kennisinstituut (voorheen Aletta en E-quality), maakte deel uit van de Nederlandse delegatie van de expertmeeting in Istanbul over de aanpak van geweld tegen vrouwen. Ze heeft een mooi verslag van deze bijeenkomst geschreven met als titel "Crossing Bridges: Aan het werk in Istanbul".

Zie: http://www.talktoaletta.nu/blog/crossing-bridges-aan-het-werk-istanbul

Expertmeeting Istanbul, presentaties Turkse ministerieTijdens de expertmeeting in Istanbul hebben afwisselend de deelnemers vanuit Nederland en de deelnemers vanuit Turkije een presentatie gegeven over de nationale situatie in de aanpak van geweld tegen vrouwen, waaronder aanpak van huiselijk geweld. In dit bericht een overzicht van de presentaties die zijn gegeven door de ambtenaren van het Turkse ministerie van Familie zaken en sociale zaken, departement voor vrouwenzaken. Uit de presentaties is duidelijk geworden dat er veel is veranderd in de aanpak van VAW in Turkije sinds we het DOVE project daar in 2011 hebben afgerond.
In de presentaties werd steeds het belang van het Istanbul verdrag benadrukt.


Istanbul Verdrag
Belangrijk in de gezamenlijke context voor de expert meeting is het Verdrag van de Raad van Europa voor preventie en aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, het Istanbul verdrag. Turkije heeft dit verdrag geratificeerd, net als Albanië en Portugal. Nederland heeft het, net als vele andere landen ondertekend en werkt toe naar ratificering. Meer informatie over het verdrag is te lezen op http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/default_EN.asp

Wetgeving in Turkije
Voor de implementatie van het Istanbul verdrag heeft Turkije de nationale wetgeving aangepast in de vorm van wet 6284: Protection of the Family and the protection of violence against women.Voor de wet is een implementatie plan geschreven. Zie de presentatie hierover: http://www.opvang.nl/files/A._PP_Activities_in_VAW_-_Directorate_on_the_status_of_women1.pdf

Voorzieningen in de aanpak van geweld tegen vrouwen
In de nieuwe wet wordt weergegeven welke voorzieningen geboden worden in de aanpak van geweld
tegen vrouwen:
1. Voilence prevention and monitoring centers die gericht zijn op het voorkomen van geweld en de monitoren of de juiste maatregelen worden genomen met de gewenste effecten.
2. First step units waar verschillende diensten worden aangeboden aan slachtoffers en dader van geweld.
3. Vrouwenopvanghuizen.
Over de voorzieningen is meer te lezen in de volgende presentatie: http://www.opvang.nl/files/C._PP_Services_in_VAW_-_Directorate_on_the_status_of_women.pdf

Projecten en protocollen
Voor de implementatie van de wet zijn meerdere protocollen gemaakt en starten meerdere projecten. Een overzicht hiervan is de te lezen in de volgende presentatie: http://www.opvang.nl/files/B._PP_Projects_and_Protocals_-_Directorate_on_the_satus_of_women.pdf
Vanuit FO internationaal worden de mogelijkheden onderzocht om te participeren in de projecten.


Situatie januari 2013: In de groen gekleurde provincies zijn vrouwenopvanghuizen, in de paars gekleurde provincies worden vrouwenopvanghuizen opgezet en in de geel gekleurde provincies zijn geen opvanghuizen.

dinsdag 5 februari 2013

Uitwisseling met Turkije

Het ministerie van OCW, directie Emancipatie, organiseert in samenwerking met het Turkije Instituut een bilaterale confererentie over aanpak van geweld tegen vrouwen in Istanbul van donderdag 7 februari tot en met zondag 10 februari. De minister van OCW van Nederland en de minister van Familie Zaken en Sociale Zaken in Turkije zijn gezamelijk tot dit initatief gekomen. De Federatie Opvang / Vrouwenopvang is gevraagd deel te nemen vanwege de kennis en expertise in de aanpak van Huiselijk geweld / geweld tegen vrouwen in Nederland en vanwege de ervaring met de aanpak van huiselijk geweld en de samenwerking met de vrouwenopvang in Turkije in het DOVE project.
Zie:  http://www.opvang.nl/site/item/project-plan-dove

De Nederlandse delegatie bestaat naast vertegenwoordigers van OCW en het Turkije instituut verder nog uit een vertegenwoordigers van het ministerie van VWS, het ministerie van Veiligheid & Justitie, de politie en de wetenschap. Vanuit de Vrouwenopvang gaat de directeur van Arosa mee en de directeur van Moviera.
De Federatie Opvang is vertegenwoordigd door Liesbeth van Bemmel en vanuit FO Internationaal gaat Trijntje Kootstra mee.
In de Turkse delegatie zitten naast vertegenwoordigers van het ministerie van Familie Zaken en Sociale Zaken, vertegenwoordigers van het ministerie van Binnenlandse Zaken, van gemeenten, van de wetenschap en van NGO's.maandag 4 februari 2013

Actuele informatie over de internationale activiteiten van de Nederlandse Vrouwenopvang

Op deze weblog berichten we over de internationale activiteiten van de instellingen met Vrouwenopvang in Nederland die lid zijn van de Federatie Opvang. De vrouwenopvang in Nederland is de afgelopen jaren steeds meer internationaal gaan werken en steeds actiever geworden in internationale netwerken. Dit is mede mogelijk gemaakt door het Verbeterplan Vrouwenopvang, gefinancierd door het ministerie van VWS en deels door de investeringen van de instellingen en de Federatie Opvang zelf.

Belangrijkste internationale activiteiten en deelname aan netwerken:

 • Deelname aan WAVE network (Women Against Voilence Europe)

Het Europese netwerk in de aanpak van geweld tegen vrouwen. We zijn actief lid van het netwerk en gaan naar vergaderingen en de jaarlijkse WAVE conferentie.
Zie voor meer info WAVE website: http://www.wave-network.org/
 • Deelname GNWS (Global Network Women's Shelters)

GNWS is opgericht tijdens de eerste Wereldconferentie Vrouwenopvang in 2008.

Nederland neemt deel aan het bestuur van dit wereldwijde netwerk en doet mee aan de Global data count die GNWS elk jaar organiseert. In 2011 heeft de Nederlandse Vrouwenopvang een bestuursvergadering van GNWS georganiseerd in Amsterdam.
Zie voor meer informatie: http://gnws.org/en/

 • Deelname aan de Wereldconferentie Vrouwenopvang in Washington in 2012

De Nederlandse delegatie heeft hiervan een mooi verslag gemaakt dat is te lezen op: http://voinusa.blogspot.nl/


 • Oprichting van FO Internationaal, Veiligheid Vrouwen & Kinderen

Dit is een initiatief waarbij 11 instellingen en de Federatie Opvang de krachten hebben gebundeld om samen met Trijntje Kootstra als extern ingehuurde consultant, te zoeken naar mogelijkheden voor (projectmatige) internationale uitwisselingen. Over de activiteiten die hier uit voortvloeien zal ook op de weblog regelmatig gerapporteerd worden.