maandag 18 februari 2013

Verdrag van Raad van Europa in het Nederlands


Het verdrag van de Raad van Europa voor preventie en aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld is nu ook beschikbaar in het Nederlands.
Zie: http://www.opvang.nl/files/vertaling_RvE_210_definitief.pdf

In de internationale context is dit een belangrijk verdrag waarmee landen zich kunnen verplichten aan een heel scala van maatregelen in preventie en aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Het verdrag gaat in werking wanneer 10 landen (waarvan minimaal 8 van de Raad van Europa) het verdrag hebben geratificeerd. Tot nu toe hebben 3 landen het verdrag geratificeerd: Turkije, Albanië en Portugal. Nederland heeft, net als 23 andere landen, het verdrag wel ondertekend maar nog niet geratificeerd. Zie voor meer informatie over het verdrag ook de website van de Raad van Europa hierover:
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/default_en.asp

Geen opmerkingen:

Een reactie posten