donderdag 28 februari 2013

CSW in New York

Aleid van den Brink, bestuurslid van de Federatie Opvang
en voorzitter van de verenigingscommissie Vrouwenopvang.
A.s. zaterdagmiddag vertrek ik naar New York, waar jaarlijks de Commission on the Status of Women van de VN plaatsvindt. Dit jaar met als hoofdthema ‘bestrijden en voorkómen van geweld tegen vrouwen’. Naast de formele vergadering waarin men tot gedeelde conclusies poogt te komen, zijn er side–events, door verschillende landen aangeboden, én ook parallel events van heel veel ngo’s. Een bomvol programma waaruit het nog moeilijk kiezen wordt. De hele CSW duurt twee weken, daarvan ben ik ruim een week aanwezig.

Alle internationale organisaties die zich wereldwijd bezig houden met de bestrijding van geweld tegen vrouwen en meisjes, reizen af naar New York. De periode van deze vergadering wordt er dan ook volop uitgewisseld en gelobbyed.De NVR (Nederlandse Vrouwen Raad) heeft mij gevraagd namens hen samen met Josette Dijkhuizen (de Nederlandse Vrouwenvertegenwoordiger naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) in 2013)  naar de CSW te gaan. Namens de NVR ben ik lid van het Observatorium Huiselijk geweld bij de EWL (European Women’s Lobby). De European Women’s Lobby is de grootste koepel van vrouwenorganisaties in de EU. Zij lobbyen voor vrouwenrechten en gelijke rechten voor vrouwen. In totaal vertegenwoordigt de EWL in Brussel meer dan 2000 vrouwenorganisaties uit de 27 EU landen. Onder auspiciën van de EWL worden rapporten, statements, en position papers geschreven. De lobby organiseert ook events en roept op tot actie: zoals de huidige handtekeningenactie om te komen tot een Europees jaar voor geweld tegen vrouwen.

Bijwonen van de CSW past ook bij FO internationaal: een aantal leden van het Europese Wave netwerk zijn aanwezig en verzorgen een presentatie over de moeilijke positie van migranten. Het interim bestuur van de wereldconferentie is eveneens met een aantal leden in New York en zal overleg organiseren.

Voor Nederland hebben veel vrouwenorganisaties  hun input in de afgelopen maanden verzameld en aangeboden aan de regeringsdelegatie. Dit jaar bestaat de delegatie uit een aantal ambtelijke vertegenwoordigers van verschillende ministeries met Jantina Walraven als ambtelijk delegatieleider  en – de eerste dagen – minister Bussemaker.

De coördinatie van de voorbereiding is gebeurd door de NVR, Wo=men en Atria (de nieuwe naam van de gefuseerde organisatie Aletta-equality). Directeur Renée Römkens van Atria als oud-hoogleraar en expert op het gebied van geweld tegen vrouwen, uitgenodigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om deel te nemen als lid van de regeringsdelegatie.

Voor wie het wil volgen hier de drie hoofdpunten van de input:
- Legislation, policies and programmes should be aimed equally at elimination and prevention of violence against women and girls.
- The human rights of women include their right to have control over and decide freely and responsibly on matters related to their sexuality and reproduction, free of coercion, discrimination and violence, as expressed in human rights documents.
- A multisectoral and intersectional approach is required to effectively eliminate and prevent all forms of violence against women and girls.Wil je meer lezen:
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/57sess.htm
http://www.womenlobby.org/?lang=en
http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/vrouwenvertegenwoordiger/


Geen opmerkingen:

Een reactie posten