woensdag 12 maart 2014

Ontmoeting minister Ploumen in New York

Bijdrage van Riekje Kok en Aleid van den Brink vanuit New York
We hadden een sfeervol en vruchtbaar overleg met de minister.
Het overleg vond plaats op de Permanente Missie van Nederland bij de UN (een soort ambassade bij de UN).
De inzet was een overleg van Bandana Rana, de voorzitter van het Global Network of Women's Network  (GNWS),  met minister Ploumen, om het Global Network of Women's  Shelters onder de aandacht van de minister te brengen.
Bandana stelde heel overtuigend aan de orde hoe belangrijk het is om een stem aan de vrouwenopvang te geven en het belang van het werk van shelters meer zichtbaar te maken: shelters hebben het contact met slachtoffers (vrouwen en kinderen) en heel veel kennis van zaken over de aard van het geweld tegen vrouwen in hun regio of land. 
Bandana pleitte namens GNWS voor steun van de Nederlandse regering. Juist vanwege de progressieve positie die Nederland inneemt op het gebied van mensenrechten en vrouwenrechten. Nederland kan een voorbeeld functie vervullen als het gaat om de ontwikkeling van de professionaliteit van de opvang en hun toekomstgerichte visie.
De minister was positief over het geven van deze steun.
Minister Ploumen bracht naar voren dat Nederland het op prijs zou stellen als het secretariaat van GNWS in Den Haag gevestigd zou worden. De Gemeente Den Haag heeft eerder ook al laten weten dit te willen ondersteunen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten