zondag 16 maart 2014

CSW58 en side events in New York

Laatste bijdrage vanuit New York van Aleid van den Brink en Riekje Kok. 15 maart 2014
CSW58 Banner
In de afgelopen dagen hebben we de vorderingen voor de onderhandelingen over het document voor CSW58 gevolgd. Discussie punt is bijvoorbeeld of er een “stand alone” doel voor genderequality moet worden geformuleerd of dat er alleen  in de algemene doelen  aandacht aan moet worden besteed. Een “stand-alone” doel  heeft als voordeel dat genderequality algemeen erkend wordt als doel. Dat lijkt het nu te halen.
Er zijn hier diverse Nederlandse organisaties die proberen elke dag bij elkaar te komen om informatie uit te wisselen. Het gaat dan om organisaties als: Atria, HIVOS, Cordaid, Oxfam-Novib, Rutger-Nisso, Wo=men enz.
Naast de officiële onderhandelingen door regeringsdelegaties vindt er zgn. side-events plaats, meestal worden die mee georganiseerd door officiële vertegenwoordigers van regeringen of ze worden gehouden in het gebouw van een van de landen, waar hun permanente vertegenwoordiging voor de UN gevestigd is. En dan heb je ook nog de parallel events, die vooral door NGO’s worden georganiseerd.
Vrijdagavond was er een zgn. European caucus. Dat is een bijeenkomst voor alle Europese NGO’s waar ze kijken of ze tot gemeenschappelijke standpunten kunnen komen: dan staan ze sterker in de lobby. Daar gebeurde wat zich deze hele week al wat aftekende: Het Nederlandse prostitutiebeleid kwam onder vuur met een felheid die we eerder hebben gezien. Het hele debat werd daardoor gepolariseerd. Dat is jammer want het zou juist interessant zijn om het  verschillende beleid  van  landen  goed te onderzoeken en op resultaat te beoordelen: wordt prostitutie teruggedrongen, wordt het veiliger voor prostituees en wordt de criminaliteit aangepakt of reikt het beleid niet zover.


We hebben een paar interessante sessies gevolgd. Aleid heeft een bijeenkomst gevolgd waar de film Honor Diaries werd vertoond (met o.a. Ayaan Hirschi Ali). Een aanrader:
http://www.honordiaries.com
Riekje heeft een bijeenkomst gevolgd van 5 noordelijke landen: IJsland, Noorwegen, Zweden, Finland en Denemarken. De “Nordic” vrouwenorganisaties hebben het initiatief genomen om  van 12-15 juni in Malmö een grote conferentie te houden (men verwacht 15.000 deelnemers). Onderwerp is het promoten van gender-equality en het stoppen van discriminatie van vrouwen.
Achter de tafel: 4 ministers en 1 officiële regeringsvertegenwoordiger. Interessante sprekers, zie: http://nf2014.org/en/the-program
 
Riekje was nog bij een bijeenkomst over vrouwenrechten in Afghanistan.
Er werd een Indrukwekkend rapport gepresenteerd (gefaciliteerd door Cordaid). Hoe het zit met vrouwenrechten in een land in transitie. Vanuit verschillend perspectief: regering (staatssecretaris), nationale vrouwenorganisatie en lokale vrouwenorganisatie werd dit thema besproken.
Goede, bevlogen spreeksters die echt iets te melden hadden.
Opvallend:  er wordt veel geld gegeven  door donorlanden, maar totaal ongecoordineerd en met   voor de Afghaanse vrouwenorganisaties rare eisen of bestemmingen. Hun oproep was duidelijk: blijf geld geven, maar laat ons veel meer  (mee) bepalen hoe dit het beste kan worden besteed.
Andere oproep aan (donor) landen: maak van de informele rechtspraak geen formele. Als dat gebeurt verslechterd de positie van vrouwen, omdat ze dan ook wettelijk veel minder te zeggen hebben

Voor het Global Network Women's Shelters hebben we een ontmoeting gehad met Urjasi  Ruda, die bij UN_Women geweld tegen vrouwen in haar portefeuille heeft. UN-Women  heeft de 2e conferentie in Washington gesteund met logo, contacten en ook een financiele bijdrage. Deze ondersteuning kan mogelijk bij een volgende wereldconferentie weer gegeven worden. Zelf gaat ze zich in de sectie Geweld tegen vrouwen en meisjes vooral  bezighouden met een groot pilot project samen met girls-scouts. De resultaten daarvan moeten op den duur ook voor andere groepen jongeren toegankelijk worden.
In 2015 loopt de campagne  Unite to violence against women af.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten