woensdag 2 april 2014

3de Wereldconferentie Vrouwenopvang in Nederland

De Federatie Opvang heeft het initiatief genomen voor de organisatie van de 3de Wereldconferentie Vrouwenopvang. Met enthousiasme  is positief gereageerd op het verzoek  van wereldwijde netwerk vrouwenopvang. Natuurlijk is het organiseren van een dergelijk wereldconferentie een grote uitdaging. Op dit moment zijn de plannen ver gevorderd.

Zowel de landelijke overheid als de gemeente Den Haag staan positief tegenover het initiatief. Den Haag als stad van Vrede en Recht is  de aangewezen stad en het World Forum, gezien hun ervaring met internationale congressen, de ideale locatie voor deze grootschalige conferentie. Daarbij heeft het bestuur van GNWS besloten dat de gemeente Den Haag haar standplaats wordt.
Het ministerie van VWS heeft een subsidie toegekend voor de opstartfase. Vanuit de Federatie Opvang is een enthousiaste initiatiefgroep actief die samen met een extern ingehuurd projectteam op zoek is naar sponsors, internationaal gezaghebbende sprekers en ambassadeurs, om te zorgen dat de conferentie een groot internationaal succes wordt.

Geweld in huiselijke kring  en geweld tegen vrouwen is wereldwijd een groot probleem. Recente onderzoeken bevestigen dat 1 op de 3 vrouwen in haar leven slachtoffer is van geweld. De vrouwenopvang heeft een belangrijke rol in de aanpak van deze problematiek door het bieden van opvang, bescherming en hulpverlening aan slachtoffers en behartiging van hun belangen. De organisaties in de diverse landen hebben te maken met problemen van gelijke aard, maar soms ook met verschillen. De wereldconferentie biedt een goede gelegenheid om kennis en ervaring met elkaar te delen en tegelijkertijd de aanpak van geweld in huiselijke kring  hoog op de politiek agenda te houden.

Voor Nederland is het organiseren van de wereldconferentie een ideale gelegenheid om de opgebouwde expertise beschikbaar te stellen aan andere landen en om zelf te leren van de ervaringen in de aanpak van geweld uit andere werelddelen.
 
De 1e Wereldconferentie Vrouwenopvang was in Canada in 2008. Daar is het Global Network of Women’s Shelters (GNWS) opgericht om te zorgen dat het niet bij een eenmalige bijeenkomst blijft. Nederland was vertegenwoordigd bij de initiatiefnemers en lid van het interim bestuur. De 2e wereldconferentie vond plaats in Washington in 2012 en was wederom een groot succes. Beide  conferenties voorzagen in een duidelijke behoefte. Ze gaven een platform aan medewerkers uit opvangorganisaties overal ter wereld en aan vrouwengroepen/actiegroepen die in hun land – soms tegen de verdrukking in en daardoor geïsoleerd – werken aan het bestrijden van geweld tegen vrouwen en kinderen.

En nu dan de 3de wereldconferentie in Nederland. Als alle partijen bereid zijn te investeren in deze belangrijke bijeenkomst. Al meer dan 5000 mensen uit verschillende landen hebben hun belangstelling  voor deelname aan een derde conferentie te kennen gegeven. We verwachten tussen de 1.500 - 2.000 deelnemers uit minimaal 90 verschillende landen. 

Indien u dit initiatief (financieel) wilt steunen of een internationaal interessante spreker kunt organiseren, wijzen we u graag op de online brochure voor meer informatie en contactgegevens: http://www.opvang.nl/3wcws/

 

 
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten