dinsdag 16 juli 2013

AVMA Convention 2013, Chicago


Bijdrage van Wendy Garnier, Kadera aanpak huiselijk geweld

Van 19-23 juli verblijf ik in de Verenigde Staten, in de metropool Chicago om precies te zijn. Op deze dagen vindt hier de internationale conferentie ‘Humans and animals: the inevitable bond’ plaats. Dit is een gezamenlijk congres van de International Association of Human Animal Interaction Organizations (IAHAIO) en de American Veterinary Medical Association (AVMA). Ik zal er een presentatie verzorgen over de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling.

Ik ben hiervoor gevraagd naar aanleiding van het onderzoek dat ik in 2012 heb uitgevoerd namens Kadera aanpak huiselijk geweld, de Hondenbescherming en Universiteit Utrecht. Samen met Dr. Marie-José Enders-Slegers heb ik destijds het verband tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling in Nederland onderzocht. De uitkomsten van dit onderzoek zijn schokkend te noemen: 33% van de vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld geeft aan dat de mishandelende (ex-)partner heeft gedreigd het huisdier pijn te doen, 56% rapporteert dierenmishandeling en 41% heeft de vlucht naar de opvang uitgesteld vanwege zorgen om de huisdieren. Zie het rapport op:
Internationale kennisuitwisseling op dit thema is essentieel. Het verband tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling is immers ook al in Australië, Canada, Ierland en de Verenigde Staten onderzocht en aangetoond. Hierbij rijst de noodzaak om na te denken over hulpmogelijkheden aan dieren van slachtoffers van huiselijk geweld. In de VS heeft men bijvoorbeeld al de ‘Safe Havens for Pets’-programma’s ontwikkeld, waarbij opvanglocaties voor slachtoffers van huiselijk geweld tevens dierenopvang bieden. Een ontwikkeling die vooralsnog in Nederlandse opvanglocaties niet heeft plaatsgevonden.

Ik kijk uit naar mijn dagen in Chicago en hoop tijdens het bezoek onze bevindingen te delen en meer te leren over de voorzieningen die in de VS reeds zijn ontwikkeld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten