donderdag 18 juli 2013

Nieuwe editie van Fempower, magazine van WAVE netwerk

Mirjam Nobel
De nieuwe editie van Fempower is digitaal beschikbaar op de site van het WAVE network (Women Against Voilence Europe). Het thema van deze Fempower is wetgeving in de aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.
In deze Fempower staan twee artikelen die geschreven zijn door medewerkers van de vrouwenopvang in Nederland:

Carlijn Weijns
- artikel van Mirjam Nobel van het SHG van Stichting Wende in over het Wet tijdelijk huisverbod en de ervaringen daarmee in Nederland.
- artikel van Carlijn Weijns van de Blijf Groep de Wet Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

http://www.wave-network.org/sites/default/files/Fempower23_engl_150713_WEB.pdf

Geen opmerkingen:

Een reactie posten