woensdag 9 oktober 2013

Coco- meeting WAVE network

Vandaag was de Coco meeting van het WAVE network. In het Coordinatie Comité (Coco) zit een afgevaardigde van elk land waarin WAVE één of meerdere focal points heeft, in totaal meer dan 40 landen. De Coco is een paar jaar geleden opgericht om meer structuur in het WAVE netwerk te brengen en meer democratie. Het idee is dat het langszaam aan doorgroeid naar een soort algemene leden vergadering. Dat is het nu nog niet. Tijdens de vergadering is besloten om een stuurgroep op te richten die de verdere vormgeving en ontwikkeling van de structuur op zich neemt en zorgt dat de komende vergaderingen worden voorbereid en voorgezeten. De eerste helft van de vergadering is gediscuseerd over structuur en vormgeving, het tweede deel van de vergadering is gesproken over inhoudelijke onderwerpen en knelpunten die men in de praktijk tegenkomt. Er is onder andere gesproken over:
  • de steeds groeiende regulering vanuit de overheid in meerdere landen;
  • in sommige landen meer aandacht voor daderhulpverlening dan voor slachtoffer hulpverlening;
  • nieuwe wetgeving over econimische uitbuiting als onder deel van huiselijk geweld.
  • het Istanbul verdrag en hoe ngo's dit kunnen gebruiken in de belangenbehartiging
  • deelname aan de volgende Commision Status of Women in New York in 2014.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten